top of page

Eventonline: FLI Hospitality Management investeert in portfolio van 9 hotels

FLI Hospitality Management is een onafhankelijke hotel management groep die diensten aanbiedt aan de 8 hotels die het in portefeuille houdt in België en het hotel in Frankrijk. Olivier Wauters, Executive Director Eventonline, had een gesprek met Jorrit de Jong, Director Hamilton Hotel Partners, verantwoordelijk voor de uitbating en Valérie Caveye, Corporate Director Sales & Marketing bij FLI Group.

Mercure Antwerp City South Meeting Room

“We willen een product in de markt zetten waarin mensen zich thuis voelen in onze hotels en dat overeenstemt met de verwachtingen van onze gasten, zowel corporate als leisure” stelt Jorrit de Jong.


Dit betekende evenwel dat de groep dient te investeren in de hotels in het portfolio. “Op dit moment zijn we volop actief in Holiday Inn Hasselt waar we nu bijna klaar zijn met de renovatie van alle kamers waarna we de publieke ruimtes en zalen zullen aanpakken. Ondertussen zijn we ook bezig met de plannen van Mercure Antwerp City South en Mercure Antwerp City Centre om daar aan het einde van het jaar te starten. Mercure Liège City Centre en Holiday Inn Gent zullen daarna worden gerenoveerd om ervoor te zorgen dat het product weer bij de tijd is en dat het de juiste beleving en kwaliteit uitstraalt.”


Ook in Holiday Inn Express Hasselt en Holiday Inn Express Antwerp City North is de FLI Group momenteel bezig met een upgrade. “Zo willen we de bedden aanpassen van 140 naar 160 cm zodat we het comfort voor de gasten verbeteren,” legt Jorrit de Jong verder uit.

Mercure Liege City Centre Restaurant

Portfolio met mogelijkheden

Het portfolio biedt heel wat potentieel, maar renovatie en investering is nodig. “Door de ervaring van Hamilton Hotel Partners in Europa, merken we dat er veel mogelijkheden zijn. Dankzij de juiste investeringen kunnen we het hele productgamma succesvol terug op de markt brengen. Met de hulp van ons corporate team, waaronder de mensen van sales en revenue management, kunnen wij opnieuw naar buiten komen en iets aanbieden dat er op dit moment niet is. We gaan ervoor zorgen dat wij succesvol worden op onze locaties en hopen dan ook verder te groeien in de Benelux,” aldus de directeur.


Boots on the ground

“We kiezen ervoor om in elk hotel een sales-en banquetingteam aanwezig te hebben omdat we vinden dat de General Manager over voldoende slagkracht moet beschikken om zijn missie waar te maken. Op die manier kunnen de lokale verantwoordelijken hun plaatselijke marktkennis ten volle benutten zodat wij dan vanuit de groep verder kunnen aansturen in plaats van alles slechts vanuit één niveau te beslissen,” vult Valérie Caveye aan. “Elke property heeft zijn eigen identiteit en op dat niveau worden de keuzes en beslissingen gemaakt. We blijven evenwel tegelijk volgens een bepaalde lijn werken zodat alle hotels mee het merk FLI uitdragen, zowel op hotel- als op groepsniveau.”

Holiday Inn Hasselt Bedroom

Ondersteunend

FLI Group en de hoofdzetel werken ondersteunend. “Als hoofdzetel, en vanuit Hamilton, stellen we onze kennis ter beschikking aan onze hotels. De eindverantwoordelijke van elk hotel is de GM. Als hoofdzetel heeft FLI Group een ondersteunende functie en bepaalt de groep bovendien de lange-termijn strategische doelstellingen en helpt met de begeleiding ervan waar nodig. Het is de bedoeling dat de hotels die activiteiten ook uitvoeren,” aldus Jorrit de Jong.


Verschillen in aanpak inzake locatie

FLI Group merkt evenwel verschillen in aanpak afhankelijk van de hotellocatie. “Die verschillen merk je ook in sales. Neem bijvoorbeeld de Limburgse markt in vergelijking met de Antwerpse waarbij een andere manier van werken wordt gehanteerd om zo goed mogelijk te voldoen aan de verscheidene wensen en doelen” stelt Valérie Caveye.


“Het blijft een ‘people’s industry’,” vindt Jorrit de Jong. “Het draait immers rond de sociale contacten. De snelste manier om met onze klanten in contact te treden, zijn deze sociale contacten. De merkbare verschillen naargelang de locaties zijn er wel degelijk zodat het belangrijk is daar iemand ter plaatse te hebben.”

Mercure Antwerp City Centre Bedroom Leopold

Langetermijnvisie

FLI Group zet in op de lange termijn. “Wij hopen nu binnen de twee à drie jaar ons volledige product te kunnen aanpassen en renoveren zodat onze positionering juist zit. De renovaties zijn nodig zodat wij een mooi product kunnen presenteren. Daarna kunnen we blijven groeien, ook op niveau van onze groep, om meer hotels aan ons portfolio toe te voegen,” stelt de directeur.


Corona

Ondertussen is de exitfase uit de Corona lockdown volledig op gang gekomen. “Met de periode die nu gaat aanbreken, hebben wij ons vanaf het begin van deze situatie afgevraagd hoe we kunnen bijdragen aan de veiligheid om de gezondheid van niet alleen onze klanten en werknemers, maar ook hun families waarnaar toch iedereen steeds terugkeert, te kunnen waarborgen,” stelt Jorrit de Jong. “Wij blijven daarmee bezig. We hebben dan ook alle maatregelen getroffen, protocollen voorbereid en de producten geïnstalleerd in onze hotels om een veilige omgeving te creëren voor de verschillende stakeholders. Wij zijn ook weer klaar om onze gasten uit te nodigen in onze zalen. Wij kunnen de anderhalve meter social distancing waarborgen, en hebben gezorgd voor een aangepast aanbod in onze F&B outlets. Op onze website staan trouwens alle maatregelen die we hebben genomen. We hebben ons personeel de nodige trainingen gegeven en onze teams worden op de hoogte gehouden met informatie en videoboodschappen,” aldus de directeur. “Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat iedereen binnen FLI Group op de hoogte is en zich tevens betrokken voelt,” voegt Valérie Caveye eraan toe.


“We hebben met alle leveranciers en partners alsook de brands samengewerkt. Wij verwachten van al onze hotels dat ze de richtlijnen volgen van de overheid, van de keten waarvan ze deel uit maken alsook van onze groep zodat wij die veiligheid steeds kunnen garanderen aan onze gasten,” aldus nog Jorrit de Jong.

209 views0 comments

Comentários


bottom of page